<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej wystąpiła z pismem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w związku z wywłaszczeniami nieruchomości rolnych na potrzeby realizacji inwestycji pn.: “Centralny Port Komunikacyjny”.

W odpowiedzi MRiRW poinformował, że właściwym Sekretarzem, który pełni nadzór nad tą inwestycją i do którego można zgłaszać zastrzeżenia i uwagi jest Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią.

<<  powrót