<<  powrót

Odpowiedzialność finansową za szkody łowieckie ponosi:

Dzierżawca obwodu łowieckiego (najczęściej koło łowieckie) lub zarządca obwodu
łowieckiego – w przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny,
na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych. Zobowiązany jest do wypłaty
odszkodowania w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu ostatecznego
szacowania szkody, od którego nie wniesiono odwołania lub od dnia doręczenia
decyzji Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
(w przypadku przeprowadzenia procedury odwoławczej)

Przydatne Rozporządzenia (źródło PZŁ https://www.pzlow.pl/)

https://www.pzlow.pl/przepisy-prawne/rozporzadzenia/

Wnioski o odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych powodowane przez zwierzęta – gdzie złożyć wniosek.

  1. W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych »»» dzierżawca obwodu łowieckiego (miejscowe Koło Łowieckie).
  2. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich »»» zarząd województwa (Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-540 Szczecin)
  3. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych »»» Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
  4. W przypadku szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta chronione: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry »»» Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
    ul. Teofila Firlika 2071-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201).

Inne dokumenty do pobrania:

<<  powrót