Wniosek o szacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy wydłużony do 30 listopada

Rolnicy, którzy w tym roku ponieśli straty spowodowane wystąpieniem suszy i którzy nie złożyli do 15 października br. wniosków o…
Czytaj dalej

Odpowiedź MRiRW w sprawie przedłużenia terminu składnia wniosków o szacowanie strat spowodowanych suszą

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem do Ministra z prośbą o przedłużenie terminu zgłaszania szkody spowodowanej suszą w aplikacji…
Czytaj dalej

Ponowne przeliczenie wniosków “suszowych”

Szanowni Państwo – Rolnicy W związku z informacją MRiRW o ponownym przeliczeniu wniosków “suszowych”, Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej prosi wszystkich…
Czytaj dalej

Odpowiedź IUNG w sprawie udzielenia informacji dotyczącej suszy w 2021 roku

Zarząd Zachodniopomorskiej izby Rolniczej podważa wiarygodność tabelarycznego zestawienia jak również informacji dotyczącej wyników lustracji pól przez pracowników IUNG. Pismo-ZIR-DL-2752-21 Odpowiedz-IUNG-z-dnia-6.09.21rPobierz
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności ZIR

Tylko 100 sztuk drobiu rzeźnego w ramach RHD

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR 28 października 2021 r. na wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. o wprowadzenie jasnej …
Czytaj dalej

Powiaty woj. zachodniopomorskiego
Gminy woj. zachodniopomorskiego