Modernizacja gospodarstw rolnych – 5 czerwca rusza nabór wniosków na inwestycje w obszarze D

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji,…
Czytaj dalej

ZAPOZNAJ SIĘ ZE ZMIANAMI W PROGRAMIE POMOCY KRAJOWEJ DLA PRODUCENTÓW PSZENICY, KUKURYDZY lub GRYKI

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY KRAJOWEJ DLA PRODUCENTÓW PSZENICY, KUKURYDZY lub GRYKI – zmiana przepisów od dnia 24 maja 2023 r….
Czytaj dalej

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych – GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury…
Czytaj dalej

KOLONIA 2023

Zachodniopomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór na kolonię organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla…
Czytaj dalej

Najnowsze aktualności ZIR

Korespondencja ws dopłat do utylizacji azbestu

Na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej – pismo znak WIR.BW.GW.OP.983.2023 z 19.04.2023 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do MRiRW oraz do Ministra Klimatu i Środowiska o uruchomienie dodatkowych dopłat do utylizacji azbestu. pisma w załączeniu KRIR-MR-611-2032-utylizacja-azbestu-do-MRiRWPobierz KRIR-MR-611-2023-MRiRW-do-KRIR-ws.-dodatkowych-doplat-do-utylizacji-azbestuPobierz

Czytaj dalej

Uproszczenie instrukcji przechowywania nawozów azotowych

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Grupy Azoty o wydanie osobnej instrukcji przechowywania nawozów przeznaczonych do stosowania w rolnictwie, która w sposób skrócony przedstawi wymagania dotyczące przechowywania nawozów saletrzanych, dostosowane do potrzeb i realnych możliwości przeciętnych…

Czytaj dalej

Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych – GUS

Główny Urząd Statystyczny informuje, że od 1 czerwca do 14 sierpnia br. będzie przeprowadzał wśród rolników badanie R-SGR (Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych). Celem jest dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, ich wieloprzekrojowej charakterystyki i opracowanie…

Czytaj dalej

Powiaty woj. zachodniopomorskiego
Gminy woj. zachodniopomorskiego