<<  powrót

WYBORY!!!

Zbliżają się wybory do izb rolniczych. Tu będziemy umieszczać informacje na ich temat.

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami

Wybory za:

dni
godzin (-y)
minut (-y)
sekund (-y)

W lipcu 2023 roku kończy się  VI kadencja Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą Nr 2/2023 zarządziła na niedzielę 24 września 2023 roku wybory do izb rolniczych.

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzają:

Komisja wojewódzka w liczbie 11 osób

Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób oraz komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów dojazdu dla członków komisji

Komisje okręgowe

Kandydatów do komisji okręgowej w danej gminie prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie dokumentów zgłoszeniowych (zgłoszenie, zgoda na przetwarzanie danych oraz formularz danych osobowych) – do pobrania oraz przesłanie ich na adres mailowy izba@zir.pl lub osobiście do biura ZIR w Szczecinie, ul. Chmielewskiego 22a/9, IV piętro

W terminie do 12 czerwca 2023r.

dokumenty zgłoszeniowe dla kandydata na członka komisji okręgowej

Kandydaci

dokumenty zgłoszeniowe dla kandydata na członka rady powiatowej zostaną zamieszczone w późniejszym terminie

<<  powrót