<<  powrót
logo-zir-wpisy

W sierpniu ubiegłego roku Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się z wnioskiem do KRIR o podjęcie działań w celu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która miałaby wprowadzić zmianę dotyczącą warunków przejścia na emeryturę rolniczą bez konieczności “zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej”.

W styczniu Zarząd KRIR skierował wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie. Poniżej zamieszczamy pisma ZIR, KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na powyższy temat.

<<  powrót