<<  powrót

Poniżej zamieszczamy pismo KRIR sprawie uwag samorządu rolniczego do projektu ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

<<  powrót