<<  powrót

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 15 stycznia 2021 r., na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej, o wyjaśnienie przyczyn oraz podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania praktyki polegającej na kilkukrotnym karaniu rolnika za „tę samą”, stwierdzoną nieprawidłowość przez różne podmioty. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdziło, że w sytuacji gdy ARiMR jako agencja płatnicza uzyska informacje o nieprawidłowościach wykrytych przez inny organ kontrolny, a dotyczących w/w aspektów ma obowiązek uznawać je w ramach zasady wzajemnej zgodności.

<<  powrót