<<  powrót

Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW o wprowadzenie obowiązku informowania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o planowanej kontroli w gospodarstwie z takim wyprzedzeniem, żeby rolnik mógł uczestniczyć w kontroli. W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót