<<  powrót

W piśmie z dnia 20 kwietnia 2022 r. do Dyrektora Generalnego DG AGRI W. Burtschera, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odniosło się do uwag Komisji Europejskiej w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przedstawiając co następuje:

<<  powrót