<<  powrót
logo-zir-wpisy

Informujemy, że w ostatnim czasie wprowadzono zmiany w aplikacji “Zgłoś szkodę rolniczą”. Po zalogowaniu się przez producenta rolnego do ww aplikacji, oprócz protokołu bądź kalkulacji z szacowania szkód suszowych, rolnik może również pobrać dokument “Zestawienie upraw”, w którym dostępne są informacje nt. uznanych przez system strat w poszczególnych uprawach w związku z wystąpieniem suszy.

<<  powrót