<<  powrót

Zachodniopomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór na zimowisko dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej urodzonych od 01 stycznia 2008 i których przynajmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie (jednocześnie ma ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego ubezpieczenia Społecznego tj. pobiera rentę bądź emeryturę, w okresie jakim jest organizowane zimowisko.

Turnus zimowiska trwać będzie 7 dni (6 noclegów).

Miejsce:

ZAKOPANE

Dom Wczasowy u Franka, ul. Piszczory 19a, 34-500 Zakopane

Termin turnusu : 22.01.24 – 28.01.24

Wpłata Rodziców: 850,00zł

Zgłoszenia do 05 stycznia 2024r.

Biuro ZIR w Szczecinie, tel. 91 484 40 72

Biuro ZIR w Koszalinie, tel. 94 346 05 14 (liczy się kolejność zgłoszeń)

“Wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w 2024 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 900,00 zł na każdego uczestnika.”

<<  powrót