<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Premiera z apelem o poparcie postulatów oraz o podjęcie działań na forum UE w celu opóźnienia wejścia w życie przepisów dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu i strategii “od pola do stołu” oraz o pilne zawieszenie wszelkich procedowanych reform, których efektem może być dalszy wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, w odpowiedzi czytamy:

<<  powrót