<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sposób zdecydowany popiera
m.in. działania Dolnośląskiej oraz Lubuskiej Izby Rolniczej, które po raz kolejny wykazują odczuwalne skutki suszy, nie tylko informując o braku możliwości rzetelnego oszacowania szkody poprzez aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”, ale także o następstwach dysproporcji między wskazaniami IUNG,  a szacunkami rolników.

Zachodniopomorska Izba Rolnicza ww. temat podnosi od dłuższego czasu, wykazując wiele nieprawidłowości.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o pilne zmiany w przepisach ustawowych
m.in. podjęcie działań zmierzających do przywrócenia możliwości szacowania strat suszowych przez powoływanie komisji przez Wojewodę, które jako jedyne mają możliwość stwierdzenia faktycznych ubytków w plonach bezpośrednio na polach. Mamy nadzieję, że rozwiązanie problemu nastąpi niezwłocznie.

<<  powrót