<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem do Ministra Rolnictwa w sprawie absurdalnych wyników z szacowania suszy za rok 2023. – odpowiedź MRiRW.

<<  powrót