<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd ZIR wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla producentów rolnych.

W odpowiedzi czytamy: ” że decyzja o formach i zakresie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku wystąpienia suszy w roku bieżącym zostanie podjęta po zakończeniu okresu składania przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie szkód w publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, tj. po dniu 15 października br.

<<  powrót