<<  powrót

Zarząd ZIR wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Grzegorza Pudy w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla producentów rolnych.

Treści pisma poniżej:

<<  powrót