<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Grzegorza Pudy o zwiększenie nakładów finansowych w programie “Nowy Ład” przeznaczonych na rolnictwo i działy gospodarki z nim związane.

W odpowiedzi czytamy: ” że w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok zaplanowane zostały znacznie wyższe niż w ostatnich latach środki na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które powinny umożliwić zawarcie umowy ubezpieczenia z dopłatą z budżetu państwa wszystkim zainteresowanym producentom rolnym.

<<  powrót