<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa Grzegorza Pudy o podjęcie działań, które przyczynią się do realizacji postulatów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przedstawionych w punktach 2 do 13.

Odpowiedź na powyższe znajdziecie Państwo poniżej.

<<  powrót