<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do MRiRW w sprawie podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności dotyczących wprowadzenia ograniczenia dostępności ubezpieczeń upraw przez firmy ubezpieczeniowe.

<<  powrót