<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa w sprawie zapisów zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.06.2021 r. zmieniające rozp. ws. szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych.

<<  powrót