<<  powrót

Zapraszamy do udziału w konkursie “Przyjazna wieś”, gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o zasadach zgłaszania projektów.

Termin składania zgłoszeń upływa 3 sierpnia 2023 roku.

Czas na Przyjazną Wieś!


“Przyjazna wieś” to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

W Jury konkursu zasiądą doświadczeni eksperci z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego wsi oraz ochrony klimatu i ekologii. 

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I
  • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II
  • Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja społeczna
 • Kategoria III
  • Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Zgłaszając projekt w konkursie “Przyjazna wieś” masz także szansę na udział w europejskim konkursie na najlepsze projekty realizowane przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020 — Agriculture and Rural Inspiration Awards(ARIA23). Jego organizatorem jest Europejska Sieć Wspólnej Polityki Rolnej (EU CAP Network). Więcej: TUTAJ!.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby lub podmioty, które korzystały z PROW 2014-20. (Kluczowe jest, aby zgłaszane projekty nie były wcześniej uwzględnione w bazie projektów KSOW.)

Kryteria oceny różnią się w każdej kategorii, jednak większość projektów oceniania będzie z uwagi na:

 • innowacyjność,
 • nowatorskość projektu,
 • poprawę efektywności gospodarstwa rolnego,
 • zwracanie uwagi na aspekt środowiskowy i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • współpracę z organizacjami społecznymi,
 • promowanie budowania kapitału społecznego, sieciowania i współpracy,
 • długotrwałość i znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • czerpanie z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i regionu,
 • wartość dodaną.

Wszystkie szczegóły odnośnie wymagań dotyczących projektów oraz kryteriów oceny, znajdują się w poniższym regulaminie:


Jak zgłosić udział?

Dla ułatwienia Państwu przygotowań do zgłoszenia projektu, zamieszczamy formularze z każdej kategorii w wersji „do wglądu”:

Zgłoszenia projektu należy dokonać jedynie za pośrednictwem formularza w wersji elektronicznej, dostępnego poniżej:Czas na zgłoszenia do 3 sierpnia 2023 roku!

Wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie, jednak konieczne jest  podanie adresu mailowego, na który przyjdzie link do formularza, aby móc wrócić do jego wypełnienia.

Do każdego formularza można dołączyć maksymalnie 5 zdjęć obrazujących projekt. Każde zdjęcie powinno być wielkości co najmniej 3MB lecz nie więcej niż 6MB. Przy każdym zdjęciu należy wskazać jego autora.

Opisując projekt, warto zastanowić się, co było jego największą siłą i co stanowi o jego wartości. Sposób opisu jest o tyle istotny, że zawarte w formularzu informacje pozwolą Jury konkursu wybrać najciekawsze projekty, które mogą się stać inspiracją dla innych.

Po zakończeniu pracy i przesłaniu formularza, w terminie dwóch – trzech dni roboczych, otrzymają Państwo maila z prośbą o potwierdzanie wyrażenia niezbędnych zgód na udzielenia licencji do wszystkich utworów oraz przetwarzania danych osobowych. Potwierdzenie wyrażenia zgód, jest niezbędne do zgłoszenia projektu w konkursie.

Jeśli mieliby Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące konkursu, jesteśmy do dyspozycji i chętnie pomożemy oraz rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Kontakt:   

Czas najwyższy!

Udział w konkursie „Przyjazna wieś” oferuje możliwość nie tylko zdobycia uznania na szeroką skalę, lecz także zapewnienia istotnego wkładu w przyszłość obszarów wiejskich oraz zdobycia atrakcyjnych nagród. Dla uczestników stanowić może unikalną platformę do przedstawienia innowacyjnych rozwiązań i osiągnięć, które będą inspirować do dalszych działań w obszarach o kluczowym znaczeniu.

Liczymy na projekty ukierunkowane na rozwiązania istotnych problemów, z jakimi borykają się obszary wiejskie. Od zrównoważonego rolnictwa, przez ochronę środowiska, aż do społecznej integracji i rozwoju gospodarczego — inicjatywy przynoszące bezpośrednie korzyści lokalnym społecznościom. Wpływające na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwijające kapitał społeczny i promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze regionu.

Nie zapominajcie także o szansie na udział w europejskim konkursie ARIA23, który otwiera drzwi do międzynarodowego uznania i pozwala na dzielenie się swoimi osiągnięciami z szerokim gronem zainteresowanych.

Więcej informacji na stronie https://ksow.pl/przyjazna-wies

Źródło: KSOW

<<  powrót