<<  powrót

ZMIANY W PROGRAMIE POMOCY KRAJOWEJ DLA PRODUCENTÓW PSZENICY, KUKURYDZY lub GRYKI – zmiana przepisów od dnia 24 maja 2023 r.

  1. Termin składania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.
  2. O pomoc mogą ubiegać się nie tylko producenci pszenicy i kukurydzy ale również gryki;
  3. Zwiększona została wysokości stawek dopłat w poszczególnych województwach;
  4. Zwiększono maksymalną powierzchnię, do której można przyznać pomoc do 300 ha (było 50 ha);
  5. Doprecyzowano wymogi dokumentacyjne dla spółdzielni produkcji rolnych oraz spółdzielni rolników;
  6. O pomoc mogą się ubiegać również producenci rolni, którzy dokonali sprzedaży pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Wprowadzone zmiany wynikają z opublikowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 929), które wchodzi w życie w dniu 24 maja 2023 r. 

W przypadku wnioskodawców, którzy już złożyli wniosek o pomoc, jego uzupełnienia w zakresie:

  • przekazania kopii faktur dokumentujących sprzedaż gryki,
  • wnioskowania o uwzględnienie zwiększonego limitu powierzchni dla spółdzielni,

należy dokonać poprzez złożenie zaktualizowanego formularza wniosku, z zaznaczeniem w sekcji “I Cel złożenia wniosku”, że jest to zmiana wniosku.

Ponadto, należy mieć na uwadze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 761), zgodnie z którym został zmieniony okres dotyczący dat sprzedaży na fakturach z 15.12.2022 r. – 31.05.2023 r.  na 01.12.2022 r. – 14.04.2023 r.

W związku z tym, wnioskodawcy którzy złożyli wnioski o pomoc, mogą uzupełnić te wnioski o kopie faktur potwierdzających sprzedaż pszenicy lub kukurydzy w poszerzonym okresie, tj. od 01.12.2022 r. -14.12.2022 r., poprzez:

  • złożenie kopii faktur jednak w tym przypadku, aby taki dokument został prawidłowo dołączony do już złożonego wniosku należy do takiej faktury załączyć pismo wskazujące do jakiego wniosku powinny one zostać dołączone, lub
  • złożenie kopii faktur przy zaktualizowanym formularzu wniosku zaznaczając w sekcji I Cel złożenia, że jest to zmiana wniosku.

Natomiast producenci rolni posiadający faktury dokumentujące sprzedaż zbóż po 14 kwietnia 2023 r. powinni śledzić komuniaty o rozpoczęciu kolejnych naborów wniosków o pomoc – wówczas będą mogli je dołączyć do wniosków o pomoc w tych naborach.

Pomoc może być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej określonej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem.

<<  powrót