<<  powrót

Celem operacji jest  zwrócenie uwagi kobiet na potrzebę posiadania dodatkowego zabezpieczenia finansowego również po zakończeniu pracy zawodowej. Przekazanie informacji i wiedzy na temat bezpiecznego prowadzenia finansów oraz racjonalnego zdrowego trybu życia. Konferencja na ten temat pozwoli na przekazanie i wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich – czyli pomiędzy uczestnikami konferencji. Konferencja jest okazją do zapoznania się z potrzebami środowiska kobiet, dla niektórych może być jedną z niewielu okazji, by wypowiedzieć się na forum, powiedzieć o problemach, z którymi, na co dzień się borykają i dowiedzieć się  na temat możliwości gospodarowania swoimi finansami, które mogą wpłynąć na zmniejszenie wydatków.

Realizowana operacja skierowana jest do przedstawicieli Izb Rolniczych reprezentujące gminy na terenach wiejskich, członkinie, delegatki rad powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Zarząd ZIR, osoby mieszkające na terenach wiejskich w województwie zachodniopomorskim, osoby pełnoletnie; pracownicy Izby Rolniczej i instytucji około rolniczych. Powyższa grupa docelowa jest grupą, która ma możliwości przekazanie zdobytej wiedzy, połączenia wiedzy teoretycznej z praktyką.

Podczas konferencji będą przeprowadzone wykłady na powyższy temat oraz dyskusja.

<<  powrót