<<  powrót

Tegoroczne Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 odbędą się na terenie wsi Zamarte położonej w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński. Impreza odbędzie się w spółce prawa handlowego „Hodowla Ziemniaka Zamarte” w najstarszej obecnie stacji hodowli nowych odmian ziemniaka, należącej do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.

<<  powrót