<<  powrót

Internetowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023” wystartował. W tym roku partnerem strategicznym Internetowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” została firma Generali Agro.

KLIKNIJ I ODDAJ SWÓJ GŁOS NA NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWO ROLNE!!!

Telewizja Interaktywna AgroNews już od 13 lat jako patron medialny Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa edukuje i informuje rolników o zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Celem konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowanego przez KRUS jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w działaniu brały osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą – ubezpieczone w KRUS.

Konkurs przebiegał w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 1 062 gospodarstwa indywidualne, tj. o 68 (6,8%) więcej niż rok temu.

Gospodarstwa 16 wojewódzkich finalistów XX Ogólnokrajowego Konkursu BGR wizytowała i oceniała powołana przez Prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa.

W ocenie Komisji wszystkie finałowe gospodarstwa wyróżniał: ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone warsztaty, dbałość o poszanowanie środowiska naturalnego.

Wyniki XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dostępne są na internetowej stronie www.krus.gov.pl

Wystartował Internetowy Konkurs “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2023” – AgroNews – Wiadomości rolnicze – Ceny rolne

<<  powrót