<<  powrót

Zarząd KRIR dnia 17.08.2021 r. po przeanalizowaniu wniosków wojewódzkich izb rolniczych zwrócił się do Pana Ministra o wprowadzenie zmian w systemie dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia kwalifikowanego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

WZ Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwróciło się z wnioskiem o rozszerzenie listy gatunków roślin objętych dopłatą z tego tytułu o grykę, facelię i rzodkiew oleistą.

W odpowiedzi MRiRW czytamy, że “program dopłat do 1ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany został przyjęty przez kierownictwo MRiRW i jest realizowany od 2007 roku. Celem wprowadzenia dopłat był wzrost stosowania wysokiej jakości materiału siewnego, a przez to utrzymanie wysokiej jakości uzyskiwanych płodów rolnych.

Rozszerzenie listy gatunków roślin objętych dopłatą o grykę, facelię oraz rzodkiew oleistą obecnie nie wydaje się uzasadnione.”

<<  powrót