<<  powrót

Zarząd Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezesa KRIR o szczegółowe przeanalizowanie rozporządzenia ws. odbudowy zasobów przyrodniczych oraz reakcje na forum zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Zarząd PIR uważa, że zapisy w nim zawarte dążą do ograniczenia działalności rolniczej, a tym samym stwarzają zagrożenie jakim jest ograniczenie produkcji żywności.

<<  powrót