<<  powrót

Szanowni Państwo,

Związek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego w formie wyjazdowej dla dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Wypoczynek letni w formie kolonii dla dzieci rolników w 2024 roku jest dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 1200,00 zł na każdego uczestnika.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie niniejszej informacji interesantom Państwa placówki.

Odpłatność uczestników:
– dzieci podlegające KRUS – 750,00 zł

– pozostałe dzieci – 1950,00 zł

Turnus: Dom Wypoczynkowy “Małgorzata” ul. Rybkówka 9, 34-500 Zakopane w terminie 12 – 20.07.2024


Program wypoczynku:
– wycieczki turystyczno – krajoznawcze,
– zajęcia z zakresu promowania aktywności ruchowej i sportowej wśród dzieci i młodzieży, w tym zajęcia sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu,
– zajęcia z zakresu promowania zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia, profilaktyki uzależnień, promocji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Gospodarstwie Rolnym,
– pogadanki i konkursy z zakresu zdrowia, sportu i BHP w rolnictwie.

Zapisy i informacje pod numerem telefonu: 501 009 744

<<  powrót