<<  powrót

Udostępnienie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

ROLNIKU od 25 sierpnia do 1 września masz możliwość sprawdzić w Urzędzie Gminy/Miasta, czy jesteś ujęty w spisie wyborców do izb rolniczych! – Komisja Okręgowa nie ma prawa dopisywać nikogo do spisu!

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu.

Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie

więcej informacji na temat wyborów: https://zir.pl/wybory/

<<  powrót