<<  powrót

9 stycznia 2024 r. odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich VII kadencji przy Krajowej Radzie Izb Rolniczych. Do tej pory przez 26 lat funkcje Przewodniczącej pełniła Pani Danuta Lebioda. W obecnej VII Kadencji podjęła decyzję o niekandydowaniu do Prezydium.

W wyniku wyborów Przewodniczącą Rady została Jolanta Nawrocka z Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Zofię Stankiewicz z Warmińsko-Mazurskiej IR ponownie wybrano na I Zastępczynię Przewodniczącej, natomiast II Zastępczynią została Hanna Chodkowska – z ramienia KRIR. Członkiniami Prezydium Rady zostały: Krystyna Janecka z Małopolskiej IR, Dorota Różnicka z Dolnośląskiej IR, Alina Radecka z Podkarpackiej IR oraz Jolanta Wielgat z Podlaskiej IR.

<<  powrót