<<  powrót
logo-zir-wpisy

Dnia 24.05.2022 roku w Urzędzie Gminy Wałcz odbyło się wspólne posiedzenie Rady Powiatowej ZIR powiatu wałeckiego i Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Wałcz

Tematyka posiedzenia:

  1. Aktualna sytuacja w uprawach polowych na terenie powiatu wałeckiego;
  2. Wypracowanie wspólnego stanowiska w związku z suszą w 2022r.;
  3. Dożynki gminno – powiatowe na terenie powiatu wałeckiego w 2022r.;
  4. Sprawy bieżące;
  5. Wolne wnioski i zapytania.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Powiatowej oraz przedstawiciele Rady Gminy Wałcz, członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury, a także Wójt Gminy Wałcz Pan Jan Matuszewski.

Na początku spotkanie rozpoczął Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Wałcz Pan Zbigniew Hejak. Przywitał wszystkich przybyłych i oddał głos Przewodniczącemu Rady Powiatu Wałeckiego ZIR Panu Mirosławowi Ignaszak.

Przewodniczący Mirosław Ignaszak przywitał wszystkich przybyłych gości. Następnie bardzo szeroko została omówiona aktualna sytuacja na polach. Uprawy są wyschnięte, zboża zredukowane, rzepaki skończyły kwitnienie. Zebrani wyrazili też obawy o plony w związku ze stratami jakie powstają przez szkodniki, z którymi nie można walczyć, gdyż nie ma odpowiednich dozwolonych środków ochrony roślin. Następnie głos zabrali pozostali członkowie Rady Powiatu Wałeckiego ZIR omawiając jak wygląda sytuacja w uprawach a i także w gospodarstwach rolnych na poszczególnych obszarach powiatu.

W kolej części spotkania swoje zaniepokojenie obecną sytuacja i pogłębiającą się suszą na polach wyraził Wójt Gminy Wałcz Pan Jan Matuszewski. Stwierdził, że nie spodziewał się, że jest aż taka zła sytuacja. Uważa, że trzeba podjąć działania i podjął się napisania pisma informacyjnego wraz z wnioskiem o podjęcie niezbędnych działań do Wojewody Zachodniopomorskiego.

Następnie podjęto temat Dożynek Gminno- Powiatowych. Przedstawiciele RP ZIR jednogłośnie opowiedzieli się, żeby zwrócić się do Starosty Powiatu wałeckiego Pana Bogdana Wankiewicza o nieorganizowaniu tego wydarzenia. Aktualna sytuacja na polach jest zła, zapowiada się kolejny rok ze stratami. Dochody rolników są zagrożone a co za tym idzie występuje obawa, że nie będą mogli spełnić swoich zobowiązań wobec gmin z tytułu podatku rolnego. Dlatego apelują o nieorganizowanie tak kosztownych obchodów. Należy oszczędzać pieniądze w budżetach jednostek.

Następnie wywiązała się dyskusja na temat suszy w 2021r., obietnicach rządu o przyznaniu pomocy dla rolników. Radni zwrócili uwagę i skierowali prośbę o dążeniu przez lokalne media do informowania mieszkańców przede wszystkim miast o obecnej sytuacji w rolnictwie o zagrożeniu żywnościowym kraju.

Na tym posiedzenie zakończono.

<<  powrót