<<  powrót

22 marca 2022r. odbył się finał konkursu ,,Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”. Organizatorem konkursu jest Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Województwo zachodniopomorskie reprezentowały trzy laureatki: Pani Bożena Jaszczowska, Katarzyna Romaniec, Pani Anna Rydzkowska.

III miejsce na szczeblu krajowym zajeła Pani Bożena Jaszczowska z naszego województwa, która weźmie udział w konkursie europejskim w Brukseli.

To  trzecia edycja konkursu, który odbył się pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronatem medialnym Telewizji Polskiej TVP i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Partnerami oraz Sponsorami  konkursu oprócz Krajowej Rady Izb Rolniczych  była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.  Konkurs odbywa się co dwa lata. Zgodnie z regulaminem konkursu zwyciężczynie konkursu na szczeblu krajowym wezmą udział w konkursie europejskim, który jest organizowany co dwa lata przez Komitet COPA-COGECA w Brukseli, jego najbliższa edycja odbędzie się w drugiej połowie 2022 roku.

Celem konkursu organizowanym przez KRIR jest uwidocznienie roli kobiet zaangażowanych w rozwój gospodarstw rolnych oraz docenienie innowacyjnych metod stosowanych przez nie w swoich gospodarstwach.

22 listopada 2021r.  w siedzibie Krajowej Rady Izb Rolniczych miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych pt. „Rolniczki motorem innowacji w gospodarstwach rolnych w Polsce”.

Do Biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w III edycji  wpłynęło 15 zgłoszeń. Decyzją Jury konkursu:

  • I miejsce zajęła Jolanta Wielgat z województwa podlaskiego, prowadząca ekologiczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie kwiatów oraz sadzonek warzyw i ziół.
  • II miejsce zajęła Monika Lasoń z województwa łódzkiego, zajmująca się hodowlą kóz i produkcją serów.
  • III miejsce zajęła Bożena Jaszczowska z województwa zachodniopomorskiego prowadząca gospodarstwo ekologiczne.

Laureatkami Konkursu na szczeblu wojewódzkim zostały:

  • Monika Bankiewicz ( woj. mazowieckie)
  • Danuta Jabłońska (woj. kujawsko-pomorskie)
  • Ilona Michalak (woj. wielkopolskie)
  • Anna Miszkiel (woj. podlaskie )
  • Katarzyna Romaniec (woj. zachodniopomorskie)
  • Anna Rydzkowska (woj. zachodniopomorskie)
  • Małgorzata Wojtach (woj. podlaskie)

Dodatkowo wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały honorowe odznaczenia Krajowej Rady Izb Rolniczych „Zasłużony dla samorządu rolniczego”.

<<  powrót