<<  powrót

  1. W przypadku szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, na obszarach obwodów łowieckich polnych i leśnych »»» dzierżawca obwodu łowieckiego (miejscowe Koło Łowieckie).
  2. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś) na obszarach obwodów łowieckich polnych oraz obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz wyrządzonych przez dziki, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich »»» zarząd województwa (Wydział Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-540 Szczecin)
  3. W przypadku szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łoś), na obszarach obwodów łowieckich leśnych »»» Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.
  4. W przypadku szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta chronione: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry »»» Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
    ul. Teofila Firlika 2071-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201).
<<  powrót