<<  powrót

Na wniosek Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd KRIR przekazał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi propozycje rolników, dotyczące poprawy systemowego zabezpieczenia cennych terenów nieużytkowanych rolniczo wnioskując o rozpatrzenie możliwości realizacji w ramach nowej WPR.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo ZIR PDF
53 KB
pdf pismo KRIR PDF
34 KB
pdf odpowiedź MRiRW PDF
143 KB
<<  powrót