<<  powrót
logo-zir-wpisy

Realizując wniosek z IV WZ Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Zarząd ZIR zawnioskował, o pilne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian w zakresie szacowania szkód w aplikacji z możliwością połączenia strat związanych np. z przymrozkami wiosennymi i stratami związanymi z suszą.

W odpowiedzi czytamy, że przepisy § 5 ust.2 pkt 2 lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozwalają na sporządzenie łącznego protokołu oszacowania szkód powstałych w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny oraz szkód w środkach trwałych spowodowanych przez suszę.

<<  powrót