<<  powrót

Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Pana Ministra o rozważenie argumentacji dotyczącej umożliwienia rolnikom emerytom, którzy nadal prowadzą gospodarstwa rolne skorzystania z kredytu preferencyjnego z dopłatą udzielaną przez ARiMR.

W odpowiedzi MRiRW czytamy co następuje ….. “uprzejmie informuję, że kredyty z dopłatami do oprocentowania skierowane są do osób prowadzących lub podejmujących działalność w zakresie rolnictwa, rybactwa śródlądowego lub przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także działów specjalnych produkcji rolnej, które są osobami fizycznymi, prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.”

<<  powrót