<<  powrót

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wystąpienie Zarządu KRIR z prośbą o podjęcie rozmów z Ministerstwem Klimatu i Środowiska w sprawie zwolnienia rodzinnych gospodarstw rolnych z prowadzenia rejestru BDO i rozwiązanie problemu utylizacji odpadów rolniczych.

<<  powrót