<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie skrócenia maksymalnego czasu na przeprowadzenie oględzin szkód spowodowanych w uprawach przez zwierzęta chronione, np. żubry. wystosował pismo do Minister Klimatu i Środowiska z prośbą o rozważenie możliwości zmiany przepisów dotyczących szacowania szkód. Poniżej zamieszczamy treść pism Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczej.

<<  powrót