<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła z prośbą w imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, a także na wniosek Rady Powiatowej IRWŁ w Kutnie o ponowne podjęcie działań mających na celu rozwiązywanie problemu ze sprzedażą owoców i warzyw.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada :

”Obecnie sytuacja na rynku, także pod względem dywersyfikacji kanałów zbytu owoców i warzyw, znacząco się poprawiła.
Ze względu na ograniczone środki finansowe, w ramach operacji „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w działaniu „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19”, objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wsparcie zostało skierowane przede wszystkim do tych sektorów rolnictwa, które poniosły największe straty w wyniku pandemii
koronawirusa. Natomiast producenci owoców i warzyw od lat mogą korzystać z już istniejących instrumentów wsparcia (finansowanych z budżetu UE) dostępnych w ramach wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Takie wsparcie jest możliwe do uzyskania przez producentów owoców i warzyw poprzez programy operacyjne organizacji producentów,
których są oni członkami.”

W załączeniu odpowiedź MRIRW

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Odp MRIRW na pismo KRIR_KK 148 KB
<<  powrót