<<  powrót

Zarząd KRiR wystąpił z pismem do MRiRW w sprawie stworzenia możliwości wiarygodnego potwierdzenia przez rolników parametrów jakościowych swoich płodów rolnych w stosunku do badań podmiotów skupowych.

Poniżej zamieszczamy pisma KRIR oraz odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na powyższy temat.

<<  powrót