<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie zwiększenia dofinansowania rehabilitacji emerytów rolników.

Ministerstwo w odpowiedzi na ww. postulat w sprawie zwiększenia środków finansowych przeznaczonych
na rehabilitację osób uprawnionych do emerytury rolniczej poinformowało, że jego
realizacja wymaga dokonania zmian ustawowych. Możliwość wprowadzenia modyfikacji
przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie
uelastycznienia zasad wydatkowania przez organ emerytalny (KRUS) środków z Funduszu
Prewencji i Rehabilitacji zostanie poddana analizie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W przypadku podjęcia prac legislacyjnych w omawianej tematyce, propozycje ew. rozwiązań
prawnych przesłane zostaną KRIR do zaopiniowania w toku konsultacji publicznych.

<<  powrót