<<  powrót

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej na wniosek Walnego Zgromadzenia ZIR zawnioskował o zmianę przepisów dot. emerytur dla rolników w kwestii łączenia okresu składkowego z ZUS i z KRUS a mianowicie w przypadku, gdy rolnicy mający mniej niż
25 lat składkowych w KRUS, aby uzyskać pełną emeryturę z KRUS mogli doliczyć okres składkowy z ubezpieczenia pracowniczego ZUS. Rolnik, który wcześniej opłacał składki w ZUS a obecnie pracując w gospodarstwie nie jest w stanie osiągnąć pełnej emerytury rolniczej.
W sytuacji odwrotnej tzn. jeżeli osiągnął pełny okres składkowy w KRUS otrzymuje emeryturę z KRUS i pełną emeryturę ZUS bez względu na okres składkowy.

W odpowiedzi czytamy, że Zarząd KRIR występował w tej sprawie zarówno do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak i do Prezesa Rady Ministrów. W marcu 2020 roku KRIR wystąpił do Prezydenta RP o podjęcie działań legislacyjnych celem dokonania koniecznych zdaniem rolników zmian w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczaniu społecznym rolników.

<<  powrót