<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, w związku z niepokojącymi wnioskami napływającymi z wojewódzkich izb rolniczych, wystąpił 11 sierpnia 2021 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedłużenie terminu wysiewu międzyplonów ścierniskowych, do 4 września 2021 r. i możliwość utrzymania ich na polu przez 8 tygodni. Konieczne jest konsekwentne przedłużenie możliwości składania oświadczenia o terminie wysiewu tzn. w ciągu 7 dni od daty wysiewu, a  najpóźniej do dnia 12 września 2021 r.

Dotrzymanie obecnie obowiązującego terminu wysiewu tj. 20 sierpnia nie jest możliwe. Warunki pogodowe, jakie panują w Polsce – nawalne deszcze, burze, długotrwałe opady i wynikające z nich podtopienia nie pozwalają rolnikom na dokonanie zbiorów, a tym samym uniemożliwiają siew poplonów. Na obszarach, gdzie występują ciężkie, gliniaste gleby nie ma możliwości wjazdu na pola. Trudna sytuacja występuje na znacznej części kraju.

W związku z warunkami atmosferycznymi rolnicy realizujący pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” PROW 2014-2020 i wariant 2,1 Miedzyplony pakietu 2. Ochrona gleb i wód  w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, a także rolnicy, którzy międzyplony zadeklarowali jako obszary EFA nie mogą spełnić podjętych zobowiązań. Może to skutkować utratą części płatności obszarowych związanych z zazielenieniem a nawet sankcjami.

W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady wystąpił o zmianę przepisów dotyczących terminów wysiewu międzyplonów i zgłaszania tego faktu oraz o przekazanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wytycznych, aby kierownicy Biur Powiatowych ARiMR uwzględniali wyjątkową sytuację pogodową jako wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających spełnienie ww. wymagań.

W załączeniu pismo przewodnie.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf KRIR-MR-712-2021 międzyplony do MRiRW 41 KB
<<  powrót