<<  powrót

Przesyłając w załączeniu stanowisko Komitetów Copa i Cogeca, do których należy 68 organizacji z 27 państw członkowskich UE, w którym Komitety dają wyraz coraz większej frustracji z powodu braku porozumienia politycznego w ramach negocjacji trójstronnych dotyczących WPR i wskazują, że Komisarz ds. rolnictwa Pan Janusz Wojciechowski jest bezpośrednio odpowiedzialny za te komplikacje – 1 czerwca Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o interwencję w sprawie przyszłej wspólnej polityki rolnej.

Od wspólnej polityki rolnej zależą dochody milionów rolników, nasze bezpieczeństwo żywnościowe, nasza strategiczna niezależność oraz zrównoważony rozwój naszego terytorium. Mija rok od przedstawienia strategii od pola do stołu przez Komisję Europejską w Brukseli, która w dalszym ciągu wzbudza zbyt wiele wątpliwości w europejskiej społeczności ludzi pracujących w sektorze rolniczym i rolno-spożywczym. Trwająca rok intensywna debata tylko spotęgowała obawy rolników UE. Dochody rolników ciągle spadają, budżet WPR jest coraz bardziej okrojony, a konkurencja międzynarodowa jest coraz silniejsza, przez co rolnicy będą mieli trudności z ich spełnieniem. Zależy nam na WPR i na jej skuteczności. Wbrew twierdzeniom niektórych organizacji pozarządowych reforma ta nie jest pseudoekologizacją – będzie ona poważnym wyzwaniem zarówno dla małych jak i dla dużych gospodarstw.

Oświadczenie Copa-Cogeca >>>

Pismo do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen >>>

<<  powrót