<<  powrót

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas VII Posiedzenia KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o uwzględnienie w dokumentach realizujących wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu działania, które doprowadzą do zmniejszenia zanieczyszczenia powodowanego przez przetwórstwo żywności.

Poniżej zamieszczamy treść pisma:

<<  powrót