<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska o wydanie interpretacji dla Inspektoratów Ochrony Środowiska w sprawie poprawnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, kwalifikowania podłoża po uprawie grzybów boczniaka.

W odpowiedzi czytamy, że Minister Klimatu i Środowiska wydał wytyczne dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie poprawnego, zgodnego z obowiązującymi przepisami, kwalifikowania podłoża po uprawie grzybów boczniaka, na podstawie przepisów art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779).

<<  powrót