<<  powrót

Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony na VII Posiedzeniu KRIR zwrócił się do Ministra Środowiska i Klimatu z wnioskiem o uznanie zająca jako gatunku wyrządzającego szkody w uprawach warzywnych i owocowych, podlegających ustawowemu procesowi odszkodowawczemu.

Zarząd KRIR wniósł o wydłużenie okresu polowań do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego oraz stworzenie możliwości polowania na zająca w polowaniach indywidualnych.

<<  powrót