<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do byłego już Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Grzegorza Pudy z wnioskiem o udzielenie informacji nt. prac nad systemowymi zmianami w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego w związku z niekontrolowanym rozlewaniem się zabudowy mieszkaniowej na tereny wiejskie, w których resort rolnictwa bierze udział.

W odpowiedzi czytamy, że MRiRW oraz MRiT zauważają problemy wskazane przez KRIR. Departament Planowania Przestrzennego MRiT kontynuuje prace nad projektem nowych regulacji w zakresie systemu planowania przestrzennego w formie nowelizacji ustawy.

<<  powrót