<<  powrót

Zarząd KRIR pismem z dnia 24.07.2023 r. w związku z poprzednimi pismami uprzejmie informuje, co następuje.
W marcu 2020 r. samorząd rolniczy wnioskował o podjęcie działań w celu zmiany przepisów prawa unijnego, aby szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych odbywało się poprzez liczenie strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa (oddzielnie). W udzielonej nam odpowiedzi resort poinformował, iż „[…] mając na względzie długość procesu legislacyjnego, którego wymagałaby wnioskowana zmiana, stosowne działania zostaną podjęte w trakcie prac regulujących udzielanie pomocy publicznej po 2021 r.”.
Mając na względzie przekazaną informację, pismem o którym mowa na wstępie poprosiliśmy w tym roku o udzielenie informacji, czy resort rolnictwa prowadzi prace nad zmianami przepisów a jeśli tak to na jakim etapie są prace zmierzające do zmiany przepisów umożliwiających oddzielne szacowanie strat dla produkcji zwierzęcej oraz roślinnej, powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Niestety w piśmie MRiRW z czerwca br. mowa jest tylko o limitach pomocy de minimis.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji:

  1. Jakie działania zostały podjęte przez Rząd RP (o których mowa z piśmie WR.fgr.071.50.2020) w celu zmiany przepisów prawa unijnego, dających podstawy do liczenia strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej gospodarstwa oddzielnie,
  2. Czy są prowadzone i na jakim etapie są prace zmierzające do wprowadzenia tych zmian.
<<  powrót