<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Grzegorza Pudy o opracowanie poradnika dotyczącego procedury zakładania małych rzeźni rolniczych. Celem powstania małych ubojni jest ułatwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej, RHD i innej działalności lokalnej w ramach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego.

W odpowiedzi czytamy, że Poradnik dla rolników pt. „Wymagania weterynaryjne przy prowadzeniu rzeźni rolniczej. Informacja dla rolników”, zawierającym. in. informacje na temat procesu zatwierdzania w organach Inspekcji Weterynaryjnej rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw, tzw. „rzeźni rolniczych”, został opracowany i udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl (w zakładce: Nadzór weterynaryjny -Żywność pochodzenia zwierzęcego-Rzeźnie rolnicze). Informacje dla rolników na temat wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do podmiotów prowadzących ww. rzeźnie pt. „Wymagania weterynaryjne dla rzeźnio małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw” zostały również udostępnione na stronie internetowej resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo (w zakładce Co robimy – Informacje branżowe-Aktualności).

<<  powrót