<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwolnienie beneficjentów poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” PROW 2014 — 2020 o wprowadzenie możliwości ubezpieczenia w KRUS i opłacania przez tych beneficjentów tzw. podwójnego KRUS-u zamiast obowiązującego obecnie ubezpieczenia w powszechnym systemie ZUS resort rolnictwa przekazał następujące wyjaśnienia:

<<  powrót